Trợ Giúp Giá Cả Phải Chăng

Thù lao và chi phí thực của một hợp đồng dịch vụ pháp lý phản ánh đến:

a. Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;

b. Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;

c. Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

+ Thù lao được tính theo các phương thức sau đây:

a. Giờ làm việc của luật sư;

b. Vụ, việc với mức thù lao trọn gói;

c. Vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;

d. Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

Ngoài ra, khi Luật sư thực hiện hợp đồng, có thể phát sinh nhiều sự kiện pháp lý bởi nhiều mối quan hệ tranh chấp. Điều này có thể kéo dài vụ việc hoặc bao gồm các cuộc đàm phán đặt ra các tuyên bố về công việc, ký kết hợp đồng, lịch trình giá cả hoặc phí và các vấn đề ngày càng tăng phát sinh thêm sau khi ký kết hợp đồng.

Chính vì những điều trên, chúng tôi đảm bảo về thù lao và chi phí sử dụng dịch vụ phù hợp nhất và kèm theo sự chấp nhận của khách hàng. Ngoài ra, Luật Trung An sử dụng công nghệ 4.0 nhằm hỗ trợ, phục vụ công việc được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Từ đó, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian tối đa cho công ty và quý khách hàng. Đây cũng là nơi Trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu phát triển và nơi số hóa mang lại tiềm năng tiết kiệm lớn.

 

Làm Việc Kịp Thời

Làm Việc Kịp Thời

Làm việc với nhiều vụ kiện thực tế cho phép chúng tôi thực hiện một số đường tắt thời gian đáng kể. Điều đó, có nghĩa là chúng tôi cũng không bao giờ lãng phí thời gian của khách! Chiến thắng trước lịch trình là bước đi đặc biệt của chúng tôi!

Chuỗi Chiến Thắng

Chuỗi Chiến Thắng

Chúng tôi rất có kinh nghiệm về thu thập tài liệu, chứng cứ tại cơ quan, tổ chức và cá nhân mà theo hồ sơ vụ án khách hàng không thể cung cấp được. Với kinh nghiệm trên, chúng tôi đã có một tỷ lệ phần trăm các trường hợp chiến thắng các vụ kiện đáng kinh ngạc. Đồng thời, khách hàng luôn có niềm tin khi chúng tôi kịp thời tham gia vào các vụ kiện mà khách hàng yêu cầu trợ giúp pháp lý

Bất Kỳ Vụ Kiện Tụng Nào

Bất Kỳ Vụ Kiện Tụng Nào

Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm và thực tiễn đã giúp khách hàng giải quyết các vụ , việc trong những lĩnh vực như: Dân sự, hình sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, tư vấn pháp lluật và đại diện cho khách hàng giải quyết các thủ tục hành chính