Học tập - Nghiên cứu

Các loại hợp đồng lao động

Các loại hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định mới về các loại hợp đồng lao động khi người lao động tham gia ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.