Luật sư điều hành

-  Luật sư NGUYỄN MINH THI

-  Chức vụ: Giám đốc

Luật sư Thi đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động pháp luật thực tế, tham gia tố tụng tại tòa án và tư vấn pháp lý thường xuyên trong các lĩnh vực như:

-  Hình sự, Dân sự, Di chúc - Thừa kế, Hôn nhân & Gia đình tại Việt Nam và có yếu tố nước ngoài, Doanh nghiệp, Hành chính, Nhà đất - Xây dựng, đất đai, Hợp đồng dân sự + kinh tế, Lao động.

-  Thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; xin giấy phép liên quan đến điều kiện kinh doanh; tư vấn pháp luật các thủ tục về chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, di chúc; đại diện đăng ký biến động (thay đổi thông tin trong Giấy CN QSD đất hoặc sang tên GCN QSD đất) liên quan đến nhà đất tại cơ quan có thẩm quyền.

-  Đại diện ngoài tố tụng giúp khách hàng đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng kinh tế.

-  Luật sư Nguyễn Minh Thi là Luật sư thành lập công ty, điều hành và người chịu trách nhiệm chính trong quá trình hoạt động của Công ty luật TNHH MTV Trung An.

Thông tin cơ bản:

- Tên đầy đủ: Nguyễn Minh Thi

- Quê quán: Xã Trung An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

- Trình độ học vấn: Cử nhân luật

- Thành viên: Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ

- Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 1388/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp

- Thẻ luật sư: 12024/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp

Kinh nghiệm làm việc thực tế:

- Từ năm 2012 đến năm 2017: Văn phòng luật sư Ngọc Sơn - Tại TP. Vĩnh Long

- Từ năm 2017 đến năm 2019: Cộng sự tại Văn phòng luật sư Phạm Khắc Phương - Tại TP. Cần Thơ

- Từ năm 2019 đến nay: Kiêm giám đốc Công ty luật TNHH MTV Trung An - Tại TP. Cần Thơ